Перейти до основного вмісту

Публікації

Показано дописи з Серпень, 2014

ЯКІ НАУКОВІ СТУПЕНІ БУДУТЬ З 2015 РОКУ І ЩО ЗІ СТАРИМИ КАНДИДИТАМИ ТА ДОКТОРАМИ?

ЯКІ НАУКОВІ СТУПЕНІ БУДЕМО МАТИ З 2015 РОКУ І ЩО ЗІ СТАРИМИ КАНДИДИТАМИ ТА ДОКТОРАМИ?

Після підписання Президентом України нової редакції ЗУ «Про вищу освіту» держава отримала кардинально інше сприйняття наукових ступенів. Так відповідно до частини 6 і частини 7 статті 5 Закону тепер науковими ступенями є доктор філософії та доктор наук. Відповідно до Закону підготовка кандидатів та докторів наук, що здійснюється вищими навчальними закладами та науковими установами і започаткована до набрання чинності цим Законом, продовжується в межах передбаченого строку підготовки. Особи, які закінчили аспірантуру або докторантуру до набрання чинності цим Законом, мають право на захист дисертації протягом одного року. За результатами захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та наукового ступеня доктора наук здобувачам наукових ступенів присуджується науковий ступінь читати дальше

З ЯКИХ ДЕПОЗИТІВ БУДЕМО ПЛАТИТИ ПОДАТКИ?

З ЯКИХ ДЕПОЗИТІВ БУДЕМО ПЛАТИТИ ПОДАТКИ?


Президент України Петро Порошенко підписав зміни до Податкового кодексу України щодо пасивних доходів громадян (депозитів). 
Нововведенням передбачено, що  15 % ставка податку застосовується до доходів у вигляді процентів, нарахованих на суму поточного або вкладного (депозитного) банківського рахунку. А саме ця ставка застосовується:
процентного або дисконтного доходу за ощадними (депозитними) сертифікатами;
процентів на вклад (депозит) члена кредитної спілки у кредитній спілці;
плати (відсотку), що розподіляється на пайові членські внески членів кредитної спілки;
доходу, який виплачується компанією, що управляє активами інституту спільного інвестування, на розміщені активи відповідно до закону;
доходу за іпотечними цінними паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами) відповідно до закону;
доходу у вигляді відсотків... читати дальше
Адвокат Сергій Гула